- reprezentacja indywidualna przed Sądami i organami administracji,

- porady prawne,

- stała obsługa prawna przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych,

- sporządzanie projektów umów i opinii prawnych,

- przygotowywanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych,

- prowadzenie postępowania egzekucyjnego.